Pärmar

Som standard erbjuder vi ett antal av tillverkade pärmar. Tackvare exklussivt utseende är de lämpliga för representativa utrymmen, överlåtelse av dokument från utbildningscenter, developersbolag och liknande. De kan användas också som omslag för anbud, designmanualer, kataloger, årsrapporter. Vi levererar de med  plast-, ring- eller spakmekanism.

På begäran utför vi en exemplarisk pärm enligt kundens krav och dimensioner.

Titta på vår standardanbud och även på sektion utförande.

    


 
Copyright © 2006 pack-it.cz - All rights reserved