Produktlista

I tabellen hittar man en lista av produkter erbjudna som standard med produkternas beteckning, namn och mått.

För enklare sökning är produkterna på listan i alfabetisk ordning enligt felt med Beteckningar. Vi tror att det underlättar för kunden sökning av en lämplig produkt eller omslag, t.ex. med hjälp av dimensioner.


Produktlista.pdf


 
Copyright © 2006 pack-it.cz - All rights reserved